Gdynia
©

Adwokat Agnieszka Skirzewska–Wojciechowska jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, handlowym, a także
prawie pracy. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz windykacji wierzytelności. Oferuje rzetelne doradztwo prawne zarówno w formie jednorazowej porady prawnej, opinii, reprezentacji jak i stałej obsługi prawnej.
Adwokat Agnieszka Skirzewska–Wojciechowska jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, handlowym, a także prawie pracy. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz windykacji wierzytelności. Oferuje rzetelne doradztwo prawne zarówno w formie jednorazowej porady prawnej, opinii, reprezentacji jak i stałej obsługi prawnej.

Kancelaria zajmuje się obsługą Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Świadczy pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia sprawy zarówno przedsądowym, w tym także mediacji, jak i przed wszystkimi sądami powszechnymi, wojskowymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Lekarskim. Kancelaria świadczy indywidualne i profesjonale podejście do problemu prawnego Klienta.

Głównym celem Kancelarii jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta, a także wspólne z nim wypracowanie najbardziej korzystnego dla niego rozwiązania. Każdy Klient zlecający sprawę Kancelarii może liczyć na terminową oraz rzetelną poradę prawną. Na każdym etapie prowadzenia sprawy ma pełną wiedzę o toku prowadzonej sprawy.


Zapraszam do współpracy.

Honorar— ium

Formy wynagrodzeń:

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Ustalając wysokość wynagrodzenia brany jest pod uwagę między innymi stopień skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy, a także termin wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. Koszty ponoszone przez Kancelarię przy wykonywaniu umowy tj. opłaty skarbowe, wpisy, koszty dojazdów, noclegów, opinii, poczta itp. Klient zwraca na podstawie odrębnej faktury.

Umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.), a umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

Umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.), a umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

Obliczane według stawki godzinowej pracy Kancelarii ustalonej z Klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla Klienta godzin.

Obliczane według stawki godzinowej pracy Kancelarii ustalonej z Klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla Klienta godzin.

Wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania sprawy przez Kancelarię. Taką formę rozliczeń stosujemy jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym.

Wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania sprawy przez Kancelarię. Taką formę rozliczeń stosujemy jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym.

Z tytułu reprezentowania Klienta przed sądami powszechnymi pobierane jest wynagrodzenie w kwocie zasądzonej przez sąd zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015-11-05 poz. 1800) z późniejszymi zmianami dokonanymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

W celu uzyskania wyceny zlecenia uprzejmie proszę o kontakt bezpośrednio z Kancelarią za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Poznaj usługi świadczone przez Kancelarie

contact contact

 

Adres

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Skirzewska–Wojciechowska
ul. Niska 1B/113
81–646 Gdynia

google maps arrow adwokat@swkancelaria.com +48 508 167 729

WEBSITE by P. LENARTOWICZ, VUALAB