Wróć rodo

Usługi

Prawo:

Cywilne

 • —   

  Pozew o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów,
 • —   

  Ochrona dóbr osobistych,
 • —   

  Zniesienie współwłasności,
 • —   

  Zasiedzenie,
 • —   

  Eksmisja,
 • —   

  Służebności,
 • —   

  Upadłość konsumencka,
 • —   

  Kredyty frankowe, konsumenckie,
 • —   

  Sprawy o odszkodowanie i o zadośćuczynienie,
 • —   

  Windykacja wierzytelności,
 • —   

  Ustanowienie służebności,
 • —   

  Ubezwłasnowolnienie,
 • —   

  Wyjawienie majątku,
 • —   

  Tzw. sprawy wieczystoksięgowe

Pracy

 • —   

  Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę,
 • —   

  Opiniowanie i wybór optymalnej formy zatrudnienia (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • —   

  Przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu,
 • —   

  Przygotowanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • —   

  Przygotowanie kompletnej dokumentacji pracowniczej, w tym wzorów umów zawieranych z pracownikami,
 • —   

  Opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych, regulaminów,
 • —   

  Analiza obowiązujących u pracodawców wewnętrznych aktów prawnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • —   

  Negocjacje z pracownikami w sprawach dotyczących zatrudnienia,
 • —   

  Doradztwo w zakresie przestępstw związanych z pracą, popełnianych na szkodę pracodawców,
 • —   

  Postępowania sądowe o zapłatę z tytułu:
  • Nadgodzin
  • Odszkodowania
  • Urlopów
  • Wypadków przy pracy,
 • —   

  Postępowania w sprawach mobbingu.

Spadkowe

 • —   

  Testament,
 • —   

  Wydziedziczenie,
 • —   

  Stwierdzenie nabycia spadku,
 • —   

  Dział spadku,
 • —   

  Zachowek,
 • —   

  Unieważnienie testamentu,
 • —   

  Zapis windykacyjny.

Karne

 • —   

  Obrona obwinionego i oskarżonego,
 • —   

  Reprezentacja pokrzywdzonego,
 • —   

  Udzielanie porad i opinii prawnych,
 • —   

  Sporządzanie pism i wniosków procesowych.

Gospodarcze

 • —   

  Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, a także fundacji, stowarzyszeń,
 • —   

  Bieżąca obsługa prawna osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń,
 • —   

  Tworzenie dokumentów organów spółek,
 • —   

  Dokonywanie zmian w KRS,
 • —   

  Przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek, fundacji oraz stowarzyszeń,
 • —   

  Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

Rodzinne i opiekuńcze

 • —   

  Rozwód,
 • —   

  Separacja,
 • —   

  Alimenty,
 • —   

  Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • —   

  Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • —   

  Ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • —   

  Rozdzielność majątkowa,
 • —   

  Podział majątku.